İpek Kirpik Kursuİpek Kirpik Kursu

.

Katılım Belgesi

%30 teori %70 uygulamalı

Grup Eğitim Modeli